Vi på Neptun

För att skapa ett väl fungerande företag krävs också en välfungerande organisation. Vår VD William Linné
 driver målinriktat företagets
arbete framåt, han organiserar arbetet, löser problem, ansvarar för
kontakt med rådgivare och handledare och ser även till att företag fungerar internt. Marknadsansvarige
Leo Righetti är den som förstår våra kunders
behov, sköter försäljning och vår externa kommunikation så
att vi kommunicerar rätt bild av varumärket Neptun. Produktionsansvarig Axel McCarthy koordinerar
produktionen av vårt tvättmedel, genomför kvalitetskontroller av slutprodukten och har koll på lagersaldot.
Vår ekonomiansvarige Fredrik Degen sköter vår budgeteringar, ser över alla löpande transaktioner och ansvarar
för företagets dokumentation 
av försäljning så att vi har intern kontroll över vår ekonomi.