Varför tvätta med Neptun?

Rent vatten

Vi svenskar förbrukar 50 miljoner kilo tvättmedel varje år. Det är nästan ett halvt ton per person som vi blandar med 10.000 liter vatten. Det innebär att lika mycket tvättmedel spolas ut i svenska avlopp där det belastar våra reningsverk och förorenar våra vattendrag. Samtidigt som en fjärdedel av jordens befolkning hotas av akut vattenbrist tvättar vi i Sverige våra kläder i dricksvatten, ofta utan en tanke på vad tvättmedlet innehåller eller vilka konsekvenser det har för miljön. Vårt flytande tvättmedel tvättar rent, utan att ämnen som skadar vår miljö eller din hud släpps ut. Tvätta rent utan att smutsa ner någon annanstans!   

Rena kläder

Neptun är ett flytande tvättmedel baserat på den aktiva substansen saponin som utvinns ur kastanjer skördade lokalt på Mälaröarna. Tvättmedlet passar bra till all hushållstvätt. Eftersom Neptun är fritt från tensider och andra kemikalier är det skonsamt för kläderna vilket innebär att de håller längre och minskar nykonsumtionen av textiler, en av de skadligaste industrierna för jordens vattenmiljö och en av de största koldioxid bovarna. Tvätta rent utan att smutsa ner någon annanstans!

Rent samvete

Råvaran till vårt tvättmedel utgörs enbart av kastanjer, vilket innebär att den enda restprodukten av vår tvättmedelsproduktion är kastanjeresterna som vi komposterar. Efter skörd står kastanjeträdet kvar och fortsätter att ge nya skördar samt binda koldioxid i luften. Vårt tvättmedel är därmed inte bara 100% naturligt och skonsamt utan tillverkningen är dessutom klimatpositiv. Tvätta rent utan att smutsa ner någon annanstans!